7.6.2015     דברי נתנאל מעדן אלפא בועידת קרנות הגידור עם הרשות לניירות ערך - גלובס

15.1.2015   כתבה על מצבים מיוחדים בישראל - מגזין הבנקאות הפרטית (עמוד 18)

15.1.2014   איך מעסק משעמם אפשר לעשות פי 1000 על הכסף? - מגזין הבנקאות הפרטית (עמ' 18)

12.11.2013 כתבו עלינו כאחת הקרנות הקטנות הטובות בישראל - דה מרקר

15.1.2014   איך מעסק משעמם אפשר לעשות פי 1000 על הכסף? - מגזין הבנקאות הפרטית (עמ' 18)

12.11.2013 כתבו עלינו כאחת הקרנות הקטנות הטובות בישראל - דה מרקר

© 2020 by Uliel Dreyfuss Nathan Capital Investment Management LTD.

Contact us at: info@eden-alpha.com

5 Mefi St. Netanya, Israel